تبلیغات
دانشگاه خیلی آزاد اسلامی . واحد فیروز كوه - کارهای که تو زندگی باید بکنی یا نکنی(قشنگه بخونید)

دانشگاه خیلی آزاد اسلامی . واحد فیروز كوه
 
azad islamic university . firuzkuh branch
۱- شش سال اوّل زندگی:

• گریه نكن
• شیطونی نكن
• دست تو دماغت نكن
• تو شلوارت پی‌پی نكن
• مامانت رو اذیت نكن
• روی دیوار نقاشی نكن
• انگشتت رو تو پریز برق نكن
• دمپایی بابا رو پات نكن
• به خورشید نگاه نكن
• شبها تو جات جیش نكن
• تو كمد مامان فضولی نكن
• با اون پسر بی‌تربیته بازی نكن
• اسباب‌بازی‌ها رو تو دهنت نكن
• زیر دامن شمسی خانوم رو نگاه نكن
• دماغت رو تو لوله جاروبرقی نكن

۲- دوره ی دبستان:
• موقع رفتن به مدرسه دیر نكن
• پات رو تو جامیزی نكن
• ورقهای دفترت رو پاره نكن
• مدادت رو تو دهنت نكن
• به دخترهای مدرسه بغلی نگاه نكن
• تخته پاك‌كن رو خیس نكن
• حیاط مدرسه رو كثیف نكن
• با دخترها شمسی خانوم «دكتربازی» نكن
• دست تو كیف بغل دستیت نكن
• تخته‌سیاه رو خط‌خطی نكن
• گچ رو پرت نكن
• تو راهرو سر و صدا نكن
• تو كلاس پچ‌پچ نكن
• ATARI بازی نكن

۳- دوره ی راهنمایی

• ترقه بازی نكن
• SEGA بازی نكن
• جاهای بدبد فیلمها رو نگاه نكن
• موقع برگشتن از مدرسه دیر نكن
• تو كوچه فوتبال بازی نكن
• دست تو جیب بابات نكن
• با مامانت كل‌كل نكن
• تو كلاس صحبت نكن
• بعد از ظهر سر و صدا نكن
• با دختر شمسی خانوم منچ بازی نكن
• اتاقت رو شلوغ نكن
• روی میز بابات كتابهات رو ولو نكن
• عكس لختی تماشا نكن
• با بچّه‌های بی‌ادب رفت و آمد نكن
• جر و بحث نكن

۴- دوره ی دبیرستان:

• با كامپیوتر بازی نكن
• تو حموم معطل نكن
• تقلب نكن
• با دوستات موتورسواری نكن
• عصرها دیر نكن
• با دختر شمسی خانوم صحبت نكن
• با بابات دعوا نكن
• تو كلاس معلمتون رو مسخره نكن
• تو خیابون دنبال دخترها نكن
• مردم‌آزاری نكن
• نصف شب سر و صدا نكن
• فیلم سوپر نگاه نكن
• وقتت رو با مجله تلف نكن
• چشم‌چرونی نكن

۵- دوره ی دانشگاه:

• رشته‌ای رو كه دوست داری انتخاب نكن
• ۲۴ ساعته چت نكن
• سر كلاس درس غیبت نكن
• با دختر شمسی‌خانوم دل و قلوه رد و بدل نكن
• خیابون‌ها رو متر نكن
• تو سیاست دخالت نكن
• با دخترهای مردم هر كاری دلت خواست نكن
• شب برای شام دیر نكن
• با مأمور پلیس كل‌كل نكن
• چراغ قرمز رو عشقی رد نكن
• موبایلت رو Reject نكن
• حذف پزشكی نكن
• آستین كوتاه تنت نكن
• همه رو دودره نكن

۶- دوره ی سربازی:


• موهات رو بلند نكن
• روت رو زیاد نكن
• از اوامر سرپیچی نكن
• فرار نكن
• با اسلحه شوخی نكن
• غیبت نكن
• به آینده فكر نكن
• درگیری ایجاد نكن
• به فرمانده بی‌احترامی نكن
• غیر از خدمت به هیچ چیز دیگری فكر نكن
• با رئیس عقیدتی جر و بحث نكن
• اعتراض نكن
• با دختر شمسی خانوم نامه‌نگاری نكن
• از تلف شدن وقتت ناله نكن
• از آشپزخونه دزدی نكن

۷- دوره ی شوهر بودن:

• با زنت شوخی نكن
• زنت رو با دختر شمسی خانوم مقایسه نكن
• به زنت خیانت نكن
• با دوستانت الواتی نكن
• تو Orkut خودت رو Single معرفی نكن
• به زنهای دیگه نگاه نكن
• موبایلت رو قایم نكن
• از عكسهای قبل از ازدواجت نگهداری نكن
• پولت رو خرج دوستات نكن
• رفتار دوران مجردی رو تكرار نكن
• غیر از زندگی مشترك به هیچ چیز فكر نكن
• ریسك نكن
• بدون اجازهء زنت هیچ كاری نكن

۸- دوره ی پدر بودن:

• بچه رو تنبیه نكن
• به بچه بی‌توجهی نكن
• بچه‌ت رو با بچه‌های دیگه مقایسه نكن
• به بچه توهین نكن
• بچه رو از بازی منع نكن
• بچه‌ت رو به كتك زدن بچهء دختر شمسی خانوم تشویق نكن
• با بچه كل‌كل نكن
• بچه رو محدود نكن
• بچه رو از جنس مخالف دور نكن
• به مادر بچه بی‌توجهی نكن
• بچه رو به هیچ چیز مجبور نكن
• آزادی بچه رو محدود نكن
• به حلال‌زاده بودن بچه شك نكن
• از خواستهای بچه چشم‌پوشی نكن

۹- دوره ی پیری:

• برای بچه‌هات مزاحمت ایجاد نكن
• نوه‌هات رو لوس نكن
• با پیرزن‌های دیگه معاشرت نكن
• به خاطراتت فكر نكن
• پولت رو خرج نكن
• هوس جوونی نكن
• غیر از آخرتت به هیچ چیز فكر نكن
• با زنت بی‌وفایی نكن
• از رفتن به خانهء سالمندان احساس نارضایتی نكن
• لباس شاد تنت نكن
• به بیوه شدن دختر شمسی خانوم توجه نكن
• تو وصیتنامه، هیچكس رو فراموش نكن
• از گذشته ناله نكن
• به هر كی رسیدی، نصیحت نكن
• به آینده فكر نكن

۱۰- دوره ی پس از مرگ !

• حالا دیگه دورهء نكن تموم شد! حالا هر كاری دلت می‌خواد بكن...
• ...بكن
• ...بكن
• ...بكن
• ...بكن
• ...بكن
• ...بكن
• ...بكن
• ...بكن
• ...بكن
• ...بكن
• ...بكن
• ...بكن
• ...بكن
• ...ولی فقط با روح دختر شمسی خانوم كاری نكن!!!نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 7 بهمن 1389 توسط Armin
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ